DỊCH VỤ BẢO TRÌ

  • 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày do lỗi nhà sản xuất (miễn phí)
  • Phí bảo hành 200.000 đối với khách hàng khu vực thành phố
  • Phí thiết bị thay thế tính theo giá hiện hành